A Magyar Önkéntesküldő Alapítvány (HVSF) belső, szervezeti fejlesztésének eredményeképpen összeállított egy olyan, „policy” jellegű dokumentum csomagot, melyek az azokban lefedett témák tükrében képesek a szervezet jelenleg is aktív illetve a jövőben tervezett, más jellegű tevékenységeit – mind elméleti mind pedig gyakorlati módon – hathatósan segíteni.

A HVSF fennállása óta igen nagy hangsúlyt helyez a harmadik világgal kapcsolatos problémák, helyzetek megismerésére, azok önkénteseivel – az önkéntességen, mint nem formális tanulási módon keresztül – való megismertetésére és amennyire egy – nyugati mércével mért – kis magyar nonprofit szervezet teheti, a lehető leghatékonyabb módon próbálja összekötni önkénteseit a fentebb leírt valósággal. A HVSF szellemiségének állandó vezérfonalaként eddig is részt vett a Millenniumi Fejlesztési Célok promotálásában, programokon keresztüli támogatásában, a GLEN program egyedüli magyar tagszervezeteként immár 14 éve küld magyar fiatalokat harmadik világbeli önkéntes kiküldetésekre és mindennapi munkája során is folyamatosan keresi annak a lehetőségét, hogy minél több hasonló jellegű programra minél több magyar fiatalt delegálhasson, megadva nekik ezt a nem mindennapi tanulási lehetőséget.

Ilyen mód a HVSF folyamatosan készíti fel magát arra, hogy egyre több hasonló programban vehessen részt illetve a jövőben, a szervezeti kapacitások illetve a megszerzett tapasztalatok folyamatos bővülésével egyre önállóbb módon vehessen részt a harmadik világbeli önkéntesküldés és misszió menedzselés terén.

Mindezek függvényében a bevezetőben említett dokumentumok témáik szerint leginkább ezen, a harmadik világbeli önkénteskedéssel kapcsolatos, hazai illetve terepen esedékes szervezeti teendőket körvonalazzák, elsősorban a misszió illetve annak munkatársainak illetve önkénteseinek biztonságának, egészségének szempontjából, részletesen kitérve a különféle veszélyhelyzetekre, az azokkal kapcsolatos szervezeti és az egyéni biztonsági felelősségre, óvintézkedésekre.

Másodsorban pedig a HVSF írásban is lefektetett pár olyan szervezeti alapszabályt, melyek – egyéb önkéntesküldő tevékenységei okán – már eddig is léteztek, de a mostanihoz hasonló rendszerezettséggel még nem álltak rendelkezésre. Utóbbi esetben számos új önkéntesküldéssel és nyomonkövetéssel kapcsolatos procedúra megalkotásán túl írásos formába öntötte a szervezet működésével, programjaival kapcsolatos egyenlő bánásmóddal, diszkrimináció ellenességgel, gyermekvédelemmel, szexuális zaklatások elleni fellépésével kapcsolatos álláspontját és rendelkezéseit, valamint megújította adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát is.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Toborzási és kiválasztási irányelvek

Magatartási kódex

Security policy (English)

Non-discrimination policy (English)

Sexual abuse policy on safeguarding children and vulnerable adults (English)

Health and safety policy (English)