A szolidaritás, humanitás, globális felelősségvállalás részeként kerül sor világszerte fejlesztési és segélyezési programok megfogalmazására és lebonyolítására.
A hatalmas mennyiségű valós igényekből fejlesztési és segélyezési programokat a projektszervező szervezetek állítanak össze számtalan körülmény figyelembevételével. A projektszervező szerveztek a kialakított projekteknek elérendő célt tűznek ki, meghatározzák a projekt tartalmát, kitűzik a lebonyolítás határidejét, elő kell teremteniük az anyagi fedezetet, biztosítaniuk kell a projektet végrehajtó munkatársakat, valamint ellenőrizniük kell a projekt előrehaladását minden tekintetben. A projekt végén elszámolással tartoznak a projekt finanszírozói felé.

A Magyar Önkéntesküldő Alapítvány célja a magyar vagy nemzetközi kezdeményezésre megvalósítandó fejlesztési és segélyezési projektek lebonyolításához szükséges emberi erőforrás biztosítása. Ahhoz, hogy a projektgazda szervezet kockázatoktól nem mentes feladatát sikeresen hajthassa végre, jól felkészült, határozott, nehéz helyzetben dönteni képes, hazánkat munkájával méltó módon reprezentálni tudó, kommunikatív, problémamegoldó személyekre van szükség.

Hogy miért mutatja több évtizedes nyugati tapasztalat azt, hogy ilyen helyzetben leginkább az önkéntesek állják meg a helyüket, arra rengeteg elemzés született. Lényegük azonban az, hogy az ilyen munka elvégzéséhez valami több kell, mint csak pénz. Az önkéntesnek rendszerint egyéni, karitatív beállítottságuk alapján önként – de nem költségmentesen – vállalják a hónapokig tartó nehéz, olykor megrázó körülmények között végrehajtandó munkát.

A Magyar Önkéntesküldő Alapítvány kapcsolatot tart fenn a fejlesztési és segélyezési feladatok lebonyolítására szakosodott projektgazda szervezetekkel. A beérkezett igények alapján a meghatározott feladat elvégzésére felkutatja a megfelelő személyt, szakembert. A konkrét feladat és a körülmények ismeretében felkészíti az adott helyszínen történő munkavégzésre. Biztosítja a munkavégzéshez szükséges infrastruktúrát: közlekedés, biztosítás, szállás, étkezés, egészségügy, kapcsolattartás, stb. Támogatja, és ellenőrzi az önkéntes, vagy a szakember munkáját. Hazaérkezés után segít visszailleszkedni az elhagyott környezethez.

Célunk, hogy munkánk eredményeként hozzájáruljunk az önkéntes, vagy a szakember sikeres helytállásából fakadó személyes, és ezen keresztül az egész projekt, sikeréhez.

Adószámunk: 18249705-1-43

Bankszámlaszámunk: HU54 10700419-27806500-51100005